Játékszabályzat

A CRH Magyarország Kft. „Mennyit tud az építőiparról?” NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA


1. A nyereményjáték szervezője


A „Mennyit tud az építőiparról?” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a CRH Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49.; adószám: 24083621-2-44; cégjegyzékszám:
01-09-989683; a továbbiakban: Szervező). A Játék teljes körű lebonyolítását és a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező mint adatkezelő végzi.

 
2. A Játékban résztvevő személyek


2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Magyarország területén lévő lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy, aki a Játék jelen játékszabályzat 4. pontjában meghatározott időtartama alatt a www.crhcement.hu vagy a www.crhbeton.hu domain alatti weboldalakról (együtt a továbbiakban: Honlap) elérhető nyereményjáték felületen (a továbbiakban: Játékoldal) megjelenő kérdésre helyesen válaszol és a játékszabályzat 6. pontjában részletezett módon megadja a személyes adatait (a továbbiakban: Játékos).


2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

2.3. A Játékban korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.

 

3. A játékhetek

 

A Játékban kilenc játékhéten (a továbbiakban: Játékhét) keresztül lehet részt venni. Az első Játékhét 2017. július 01. napjától 2017. július 09. napjáig tart. A második Játékhéttől a nyolcadik Játékhétig a Játékhetek a naptári hetekkel megegyezően hétfőtől vasárnapig tartanak. A kilencedik Játékhét 2017. augusztus 28. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart.

 

Egy Játékos egy Játékhéten csak egyszer jogosult a Játékban részt venni.

 

4. A Játék időtartama


A Játék kilenc Játékhétig, 2017. július 1. 00 óra 00 perctől – 2017. augusztus 31. 23 óra 59 percig tart.

 

5. Nyeremények


Heti, azonnali nyeremények (a továbbiakban: Nyeremény):

A Szervező a Játék időtartama alatt minden Játékhéten 50 Nyereményt sorsol ki véletlenszerűen az alábbi Nyeremények közül:

50 DB ESŐKABÁT

50 DB NAPOZÓ MATRAC + STRANDLABDA

50 DB USB VENTILLÁTOR 

50 DB PÓLÓ + BASEBALL SAPKA + NYAKPÁNT

50 DB “HÁZÉPÍTŐK KÁVÉJA” + HOLLAND SÜTI FÉMDOBOZBAN 

50 DB RUBIK KOCKA

50 DB SZERSZÁMRENDEZŐ + VÉDŐKESZTYŰ

50 DB LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY + MOBILTARTÓ TAPADÓKORONGGAL + ILLATOSÍTÓ

50 DB BARKÁCS ESZKÖZÖK: VÍZMÉRTÉK, MÉRŐSZALAG, ZSEBLÁMPA

 

 

 

Havi főnyeremények (a továbbiakban: Fődíj):

A Szervező 2017. augusztus 01. napján és 2017. szeptember 01. napján havi Fődíjat sorsol ki a sorsolás napját megelőző hónap Játékosai közül.

Július havi Fődíj: wellness hétvége (2 éjszaka) 2 fő részére a sárvári Spirit Hotelben

Augusztus havi Fődíj: wellness hétvége (2 éjszaka) 2 fő részére a sárvári Spirit Hotelben

 

A havi Fődíjak kisorsolására gépi sorsolás útján, a Szervező székhelyén kerül sor (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.).


6. A Játék menete


6.1. A Játékoldal elérése

 

A Játékos a www.crhcement.hu vagy a www.crhbeton.hu domain alatti weboldalakon található linkre kattintva tud a Játékoldalra lépni.

 

6.2. A kérdés helyes megválaszolása

 

A Játékoldalra lépéskor a Játékos minden Játékhéten egy kérdést, valamint három válaszlehetőséget talál. Amennyiben a Játékos kérdésre adandó válaszként a helyes megoldásra kattint, a Játékoldalon megjelenik egy „félkarú rabló” játékgép.

 

6.3. A sorsolás

 

A „félkarú rabló” játékgép véletlenszerű pörgetéssel kisorsolja, hogy a Játékos az 5. pontban feltüntetett Nyeremények közül megnyeri-e valamelyiket. A „félkarú rabló” játékgép sorsolása alapján az nyer, akinél vízszintes vonalban három azonos szimbólum jelenik meg. Amennyiben a Játékos nyer, a Játékosnak az erre szolgáló mezőben meg kell adnia az e-mail címét – amelyre a Szervező a Nyereményről történő értesítést, és a Nyeremény átvételéhez szükséges teendőket küldheti – és rá kell kattintania az „Elküld” gombra. Abban az esetben, ha a Játékos nem nyer, jogosult részt venni a havi Fődíj sorsolásán, amennyiben az erre szolgáló mezőben megadja és elküldi az e-mail címét.

 

6.4. A Nyereményre való jogosultság

 

A Játékos akkor jogosult a Nyereményre, ha a Játékoldalon helyes választ ad, a „félkarú rabló” játékgép kisorsolja, valamint megadja és elküldi az érvényes e-mail címét.

 

A Játékos az e-mail címének elektronikus elküldésével elfogadja a jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott illetve megadandó személyes adatainak (e-mail cím, név, postázási cím, IP cím) a Szervező általi kezeléséhez a Játékkal összefüggésben. A Játékos kizárólag valós adatokat adhat meg, mert amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


A Szervező nem javasolja a Játékban való részvételt harmadik személy e-mail címének megadásával. Amennyiben nem saját e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, ilyen hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

6.5. Értesítés a Nyereményről, a postázási cím megadása

 

A Szervező a Játékost a Nyereményről elektronikus úton, a Játékos által megadott e-mail címre a kapcsolat@hu.crh.com e-mail címről megküldésre kerülő e-mail útján értesíti a sorsolás napját követő játékhét első napján (hétfőn), majd az e-mail elküldésétől számított öt (5) napon belül történő visszajelzés hiányában, az ötödik (5.) nap után legkésőbb további 72 órán belül ismételten. A Játékos legkésőbb a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles nevét és postázási címét e-mail útján megküldeni a kapcsolat@hu.crh.com e-mail címre. Amennyiben a Játékos elmulasztja megadni nevét és/vagy kézbesítési címét, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. A Játékos akkor is kizárásra kerül a Játékból, amennyiben a Nyereménynek a Játékos részéről történő postai átvétele bármilyen ok miatt meghiúsul.

 

6.6. A havi Fődíj sorsolása

 

Azon Játékosok, akik 2017. július 1. és 2017. július 31 között, illetve 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 31. között az 6.4. pont szerint elküldik az e-mail címüket, részt vesznek a júliusi, illetve az augusztusi havi Fődíj sorsolásán. A havi Fődíj sorsolásán egy e-mail cím többször is szerepelhet, amennyiben a Játékos az adott hónaphoz tartozó több játékhéten is játszik és elküldi az e-mail címét.

 

6.7. A Nyeremény vagy Fődíj átvétele

 

A kisorsolt, és a jelen játékszabályzatnak mindenben megfelelő nyertes Játékosnak a Nyereményt vagy Fődíjat a Szervező postai úton juttatja el. A Szervező a Nyereményt vagy Fődíjat a Játékos személyes adatait (név, postázási cím) tartalmazó e-mailjének a Szervező kapcsolat@hu.crh.com e-mail címére történő megérkezését követő 14 naptári napon belül postára adja. Amennyiben a posta általi kézbesítés sikertelen, a Szervező a nyertes Játékost kizárja a Játékból, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a Nyereményre vagy Fődíjra és a Nyeremény vagy Fődíj visszaszáll a Szervezőre.

 
A Szervező nem biztosítja a Nyeremény vagy Fődíj személyes átvételének lehetőségét a megadott kézbesítési címtől eltérő helyen.


A Nyeremény vagy Fődíj szállítási költségét a Szervező viseli.

 

7. A Játékból való kizárás


A Szervező a Nyeremény vagy Fődíj átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a játékszabály 6.5. pontjában foglaltak értelmében „nem elérhető” vagy az 6.7. pontja szerint a nyereményt nem veszi át. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során feltételezhetően a Honlap vagy Játékoldal feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, akkor a Játékból kizárásra kerül. 


8. Információ a Játékról


A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Játékoldalon. A Játék hivatalos játékszabályzata a Játékoldalon jelenik meg. A Nyereménnyel és Fődíjjal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Szervező ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt a kapcsolat@hu.crh.com e-mail címen.

 

9. Adatkezelés

 

A Játékos az e-mail címe megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat (név, postázási cím, e-mail cím, IP cím) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó végzi. A Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. A Játék időtartamát követő 6 (hat) hónap elteltével a megadott személyes adatokat a Szervező törli.

 

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, postázási cím, e-mail cím, IP cím).

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, ami a Játékos hozzájárulásán, a személyes adatainak a Játékoldalon keresztül vagy e-mailen történő elküldésén alapul. A Szervező az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.

 

A személyes adatokra vonatkozó jogok vélelmezett megsértése esetén, a jogsértés kivizsgálása érdekében az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-122713/2017.

 

Fenti hozzájárulást a Játékos bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a Játékos a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését a Szervezőtől (postai cím: 1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49.; e-mail cím:  kapcsolat@hu.crh.com). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a Játékos személyi adatait a Szervező törli az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.


10. Adófizetés


A Szervező vállalja, hogy a Nyereményekkel kapcsolatban a Nyertesnél felmerülő esetleges adófizetési kötelezettséget átvállalja.

 
11. Vegyes rendelkezések


A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap és a Játékoldal tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

A Szervező kizárja a felelősségét a Honlap és a Játékoldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot és a Játékoldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlapot vagy a Játékoldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

A Játékos által beküldött adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

 

A nyomtatott kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, továbbá tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 
A Szervező nem oszt szét a jelen játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

 A jelen Játékszabályzatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében a Szervező kéri, hogy minden Játékos fokozottan ügyeljen adatainak pontos (naprakész) megadására. A Játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Szervezőt nem terheli jogi felelősség.

 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és indoklás nélkül.

 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását.

 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy a Játékból  minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személyt kizárjon. Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a www.crhcement.hu és a www.crhbeton.hu  honlapon közzéteszi.

 

A Játékosok az e-mail címük elküldésekor a megfelelő mező bejelölésével elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatot, amely megtalálható a www.crhcement.hu és a www.crhbeton.hu honlapon.